Lisování a kovotlačení

Alfasolve

LISOVÁNÍ

Nabízíme kapacity na mechanických lisech od 10t až po 250t. Jsme schopni pracovat z přístřihů i svitků. Svitky umíme zpracovávat až do šíře 500mm a tloušťky materiálu 1.5mm.

KOVOTLAČENÍ

Nabízíme kapacitu na CNC kovotlačitelském stroji Leifeld AG typ SC 310.

NÁSLEDNÉ OPERACE

Jako standardní povrchové ošetření provádíme vibrační odjehlení a odjehlení omíláním. Jsme schopni vyhovět různým požadavkům odjehlení jako je odstranění ostrých hran, broušení, leštění apod.

Nabízíme také ohýbání, paketování, rovnání, pasivaci, práškové lakování.

Ve spolupráci s partnery provádíme kalení a další zušlechtění dle požadavků zákazníka.